top of page

Tandhygienister hos Tandläkarhuset

 

Målet för all tandvård är en god munhälsa och allmänhälsa därför lägger tandhygienisten stor vikt vid förebyggande åtgärder. Tandhygienisten arbetar med friska människor i alla åldrar men även med patienter som har olika allmänsjukdomar och handikapp.

 

VAD GÖR TANDHYGIENISTER?

Till tandhygienisten kommer du för undersökning och förebyggande behandlingar av karies och tandlossningsjukdomar. Tandhygienistundersökningen inkluderar anamnes (frågor som rör din allmäna hälsa), röntgenbilder, registrering av karies- och tandlossningssjukdomar. Slemhinna och bettförhållanden undersöks också. Saliv och bakterieprover tas vid behov.

 

I förebyggande syfte tas tandsten och beläggningar bort för att minska risken för karies och tandlossning. Vid behov fluorbehandlas tänderna och fyllningar putsas för att underlätta rengöring.

 

Om du redan har en tandlossningssjukdom behandlar tandhygienisten den. Behandlingen av Parodontit (tandlossning) är väldigt individuell beroende på sjukdomens utveckling.

Du får en individuell information och instruktion angående din munhälsa och hur du kan göra för att behålla och /eller få en god munhälsa livet ut!

 

Tobaksavvänjning

Rökning och snusning är som vi vet inte bra för tänderna. Vi hjälper dig gärna med hur du ska kunna sluta på bästa sätt.

NY PATIENT

Kontakta oss :

Team Charlotte Lagerfalk Leijon
0707-101996
cll@tandlakarhuset.com

Team Marielle Sinclair
063-121239
marielle@tandlakarhuset.com

Öppettider

Måndag-Torsdag  07:00 - 19:00

Fredagar              07:00 - 13:30

Öppettider

Måndag-Torsdag  07:10 - 19:00

Fredagar              07:10 - 13:30

Länkar

Garantier
Högkostnadsskydd & garantier
 

Tandvårdskonto
Information om tandvårdskonto

Collector faktura
 

STB/ATB
Allmänt och Särskilt tandvårdsbidrag
 

Högkostnadsskydd
Försäkringskassans högkostnadsskydd

bottom of page